środa, 7 maja 2014

Komunikat startowy

Do startu rajdu pozostały 3 dni. Opublikowaliśmy komunikat startowy , zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami.

Dojazd

Uczestnicy dojeżdżający na start rajdu samochodem będą mogli skorzystać z parkingu na terenie Ośrodka Nad Stawem.

Po drugiej stronie ulicy Łaskiej, między cmentarzem a drugim stawem również znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe (nie do końca widoczne na powyższej mapce, teren został bowiem zagospodarowany później niż Google wykonało zdjęcia), z których oczywiście można skorzystać.
Dojeżdżającym z Łodzi rowerem radzimy omijać ruchliwą i wąską drogę wojewódzką nr 710 (ul. Konstantynowska w Łodzi i ul. Łódzka w Konstantynowie). Zdecydowanie lepszą opcją jest dojazd na przykład przez okolice specjalnej strefy ekonomicznej i już na terenie Konstantynowa ulicami Langiewicza i Srebrzyńską, lub chociażby ul. Nowy Józefów i dalej lasem do Południowej i Srebrzyńskiej w Konstantynowie.


Biuro zawodów, start i meta rajdu

W bezpośrednim sąsiedztwie zaznaczonego powyżej parkingu, przy jednym ze stolików będzie znajdować się biuro zawodów, czynne od godziny 10.00. Tutaj uczestnicy będą dokonywać wszelkich formalności związanych ze startem w rajdzie (podpisanie oświadczenia, dokonanie opłaty startowej, wpisanie na listę startową itd.). Biuro zawodów będzie również metą rajdu (oznaczoną oczywiście na mapie). Przyjeżdżając na metę, uczestnik zwraca podpisaną kartę startową, po czym organizatorzy nanoszą osiągnięty czas i weryfikują potwierdzone punkty kontrolne. Biuro zawodów będzie ulokowane możliwie najbliżej wjazdu i parkingu, ale należy pamiętać, iż Ośrodek będzie w dniu zawodów otwarty dla wszystkich, więc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wjeżdżaniu z trasy na metę.

Z powodów bezpieczeństwa uczestników zdecydowaliśmy, że start rajdu (godz. 11.00) a także odprawa startowa (godz. 10.50) odbędzie się na placyku po drugiej (zachodniej) stronie DK71 (ulicy Łaskiej), vis-a-vis wjazdu do Ośrodka, zatem uczestnicy po dokonaniu formalności zapisowych w biurze zawodów proszeni są o przenoszenie się przed godziną 10.50 właśnie tam.


Mapy i karty startowe

Uczestnicy będą korzystać z mapy turystycznej w skali 1:75 000 wydawnictwa Compass . Mapy będą zawierać naniesione punkty kontrolne z numerami od 1 do 18, przy czym należy pamiętać że startujący na trasie Rekreacyjnej zaliczają jedynie punkty o numerach od 1 do 10. Aby zminimalizować ryzyko pomyłek w wyborze punktów na trasie Rekreacyjnej, przygotowaliśmy oddzielne karty startowe dla trasy Rekreacyjnej oraz trasy Mega. Rozdanie zarówno map, jak i kart startowych nastąpi na starcie rajdu o godzinie 11.00. Ilość map będzie ograniczona, w związku z czym dla osób które nie zapiszą się poprzez formularz zgłoszeniowy do 9.05.2014 do godziny 16.00 nie możemy zagwarantować dostępności map (aczkolwiek planujemy przygotowanie niewielkiego zapasu dla osób które zdecydują się na start w ostatniej chwili).
Mapy będą zawierać oznaczone odcinki dróg, po których poruszanie się podczas rajdu jest zakazane pod karą dyskwalifikacji. Obszary te będą posiadały znaki X naniesione na zabronionym odcinku drogi. Niezależnie od tego, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przekraczaniu drogi wojewódzkiej nr 710 oraz drogi krajowej 71, tym bardziej iż z powodu braku alternatywnej przeprawy przez Ner w bezpośrednim sąsiedztwie bazy, konieczne będzie przejechanie około 800m drogą krajową 71 (na tym odcinku występuje szerokie pobocze).

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz