Informacje ogólne / program rajdu

Informacje ogólne:
Uczestnicy pokonują trasę rajdu, odnajdując w terenie punkty kontrolne, naniesione na mapę w postaci okręgów (środek okręgu wskazuje położenie punktu, dodatkową informacją jest opis punktu umieszczony na karcie startowej, np. "skrzyżowanie dróg" czy "przepust nad strumieniem").
Trasa przejazdu, podobnie jak kolejność i liczba zaliczonych punktów kontrolnych zależy tylko i wyłącznie od uczestnika, do sklasyfikowania wystarczy zaliczenie jednego punktu kontrolnego. O miejscu uczestnika w końcowej klasyfikacji decyduje liczba zdobytych punktów przeliczeniowych, a następnie czas przejazdu trasy. Punkty Kontrolne są punktowane po 1 punkcie przeliczeniowym za punkt.
16 edycja rajdu OrientAkcja odbędzie się 8 października 2022. 

Cele Rajdu:
Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych województwa łódzkiego;
Potwierdzenie w praktyce własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
Popularyzacja rajdów na orientację jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu;
Wyłonienie najlepszych zawodników spośród uczestników rajdu;
Integracja pasjonatów rajdów na orientację.

Trasy:
Dla uczestników proponujemy 3 trasy:
-Rodzinną - ok. 30 km przy założeniu objechania wszystkich punktów kontrolnych w optymalnym wariancie, limit czasu 7 godzin
-Mega - ok. 60 km przy założeniu objechania wszystkich punktów kontrolnych w optymalnym wariancie, limit czasu 8 godzin, od 1 do ... PK, przypadkowe potwierdzenie więcej niż maksymalna ilośc PK na trasie Mega skutkuje zaliczeniem maksimum PK dla trasy Mega.
-Giga - 120+ km przy założeniu objechania wszystkich punktów kontrolnych w optymalnym wariancie, limit czasu 9 godzin. od 1 do 27 PK..
Uczestnik zostaje sklasyfikowany na odpowiedniej trasie (Mega/Giga) na podstawie wyboru trasy podczas zgłoszenia na rajd. Na obu trasach minimum wymagane do sklasyfikowania to 1 PK.

Program:
8 października 2022 (sobota)
od 7:30 - przyjmowanie uczestników trasy Giga w bazie rajdu i wydawanie pakietów startowych
8:20 - odprawa startowa trasy Giga i rozdanie map
8:30 - start trasy Giga
8:40 - przyjmowanie uczestników trasy Mega w bazie rajdu  i wydawanie pakietów startowych
9:20 - odprawa startowa trasy Mega i rozdanie map
9:30 - start trasy Mega
9:40 - przyjmowanie uczestników trasy Rodzinnej w bazie rajdu  i wydawanie pakietów startowych
10:20 - odprawa startowa trasy Rodzinnej i rozdanie map
10:30 - start trasy Rodzinnej
17:30 - limit czasu dla trasy Giga, Mega i Rodzinnej (powrót z trasy po upływie 9 godzin z trasy Giga/ 8 godzin z trasy Mega/ 7 godzin z trasy Rekreacyjnej od startu skutkuje odjęciem 1 punktu przeliczeniowego za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia)
18:00 - ostateczny limit czasu; dekoracja zwycięzców

Baza rajdu:
Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
Plichtów 21
92-701 Byszewy

Zalecane wyposażenie:
Środek do dezynfekcji rąk, kompas, mapnik, podstawowy zestaw do naprawy roweru (dętka, pompka, zestaw kluczy). Zalecana jest jazda w kasku.

Noclegi:
Brak możliwości nocowania w budynku bazy rajdu (istnieje możliwość noclegu we własnym kamperze lub namiocie na terenie bazy rajdu; na terenie bazy brak dostępu do natrysków i ciepłej wody)
W okolicznych gospodarstwach agroturystycznych i innych obiektach noclegowych - rezerwacje indywidualne przez uczestników. 
Kilka sugestii:
https://kasor.pl

Puchar Bike Orient
Start w rajdzie OrientAkcja jest punktowany w ramach cyklu Pucharu Bike Orient. Szczegóły na podstronie Pucharu Bike Orient