Informacje ogólne / program rajdu

Informacje ogólne:
Uczestnicy pokonują trasę rajdu, odnajdując w terenie punkty kontrolne, naniesione na mapę w postaci okręgów (środek okręgu wskazuje położenie punktu, dodatkową informacją jest opis punktu umieszczony na karcie startowej, np. "skrzyżowanie dróg" czy "przepust nad strumieniem").
Trasa przejazdu, podobnie jak kolejność i liczba zaliczonych punktów kontrolnych zależy tylko i wyłącznie od uczestnika, do sklasyfikowania wystarczy zaliczenie jednego punktu kontrolnego. O miejscu uczestnika w końcowej klasyfikacji decyduje liczba zdobytych punktów przeliczeniowych, a następnie czas przejazdu trasy. Punkty Kontrolne są punktowane po 1 punkcie przeliczeniowym za punkt.
14 edycja rajdu OrientAkcja odbędzie się 17 lipca 2021. 

Cele Rajdu:
Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych województwa łódzkiego;
Potwierdzenie w praktyce własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
Popularyzacja rajdów na orientację jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu;
Wyłonienie najlepszych zawodników spośród uczestników rajdu;
Integracja pasjonatów rajdów na orientację.

Trasy:
Dla uczestników proponujemy 3 trasy:
-Mega - ok. 60 km przy założeniu objechania wszystkich punktów kontrolnych w optymalnym wariancie, limit czasu 8 godzin, od 1 do 14 PK, przypadkowe potwierdzenie więcej niż maksymalna ilośc PK na trasie Mega skutkuje zaliczeniem 14 PK, czyli maksimum dla trasy Mega.
-Giga - ok. 120 km przy założeniu objechania wszystkich punktów kontrolnych w optymalnym wariancie, limit czasu 9 godzin, od 1 do 25 PK..
Uczestnik zostaje sklasyfikowany na odpowiedniej trasie (Mega/Giga) na podstawie wyboru trasy podczas zgłoszenia na rajd. Na obu trasach minimum wymagane do sklasyfikowania to 1 PK.
-Rodzinna - ok. 25 km przy założeniu objechania wszystkich punktów kontrolnych w optymalnym wariancie, limit czasu 6 godzin - trasa przeznaczona dla rodzin z dziećmi i początkujących rowerzystów - trasa będzie zawierać 3 punkty kontrolne z głównych tras plus 5 łatwych nawigacyjnie punktów kontrolnych (2 z perforatorami plus  3 opisowe, gdzie zaliczeniem punktu będzie prawidłowa odpowiedź na pytanie dotyczące danego miejsca, umieszczone na karcie startowej - np. spisz kod z drzewa lub podaj kolor ogrodzenia kapliczki).

Program:
17 lipca 2021 (sobota)
od 8:30 - przyjmowanie uczestników trasy Giga w bazie rajdu i wydawanie pakietów startowych
9:20 - odprawa startowa trasy Giga i rozdanie map
9:30 - start trasy Giga
9:40 - przyjmowanie uczestników trasy Mega w bazie rajdu  i wydawanie pakietów startowych
10:20 - odprawa startowa trasy Mega i rozdanie map
10:30 - start trasy Mega
10:40 - przyjmowanie uczestników trasy Rodzinnej w bazie rajdu  i wydawanie pakietów startowych
10:50 - odprawa startowa trasy Rodzinnej i rozdanie map
11:00 - start trasy Rodzinnej 
17:00 - limit czasu dla trasy Rodzinnej
18:30 - limit czasu dla trasy Giga i Mega (powrót z trasy po upływie 9 godzin z trasy Giga/ 8 godzin z trasy Mega od startu skutkuje odjęciem 1 punktu przeliczeniowego za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia)
19:00 - ostateczny limit czasu; dekoracja zwycięzców

Baza rajdu:
Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie, Wieluńska 26, 98-320 Osjaków

Obowiązkowe wyposażenie:
Maseczka lub buff na twarzy podczas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych w bazie rajdu

Zalecane wyposażenie:
Środek do dezynfekcji rąk, kompas, mapnik, podstawowy zestaw do naprawy roweru (dętka, pompka, zestaw kluczy). Zalecana jest jazda w kasku.
Na trasie Rodzinnej długopis, do wpisania odpowiedzi na kartę startową na 3 punktach opisowych.

Noclegi:
W warunkach turystycznych w bazie, liczba miejsc ograniczona (zainteresowane osoby prosimy o kontakt.
W okolicznych gospodarstwach agroturystycznych i innych obiektach noclegowych - rezerwacje indywidualne przez uczestników:
http://www.osjakowianie.pl/turystyka/noclegi-kwatery-motel-hotel.html
https://e-turysta.pl/noclegi-osjakow/
https://norda-osada.pl

Puchar Bike Orient
Start w rajdzie OrientAkcja jest punktowany w ramach cyklu Pucharu Bike Orient. Szczegóły na podstronie Pucharu Bike Orient