Informacje ogólne / program rajdu

Informacje ogólne:
Uczestnicy pokonują trasę rajdu, odnajdując w terenie punkty kontrolne, naniesione na mapę w postaci okręgów (środek okręgu wskazuje położenie punktu, dodatkową informacją jest opis punktu umieszczony na karcie startowej, np. "skrzyżowanie dróg" czy "przepust nad strumieniem").
Trasa przejazdu, podobnie jak kolejność i liczba zaliczonych punktów kontrolnych zależy tylko i wyłącznie od uczestnika, do sklasyfikowania wystarczy zaliczenie jednego punktu kontrolnego. O miejscu uczestnika w końcowej klasyfikacji decyduje liczba zdobytych punktów przeliczeniowych, a następnie czas przejazdu trasy. Punkty Kontrolne są punktowane po 1 punkcie przeliczeniowym za punkt.
15 edycja rajdu OrientAkcja odbędzie się 11 września 2021. 

Cele Rajdu:
Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych województwa łódzkiego;
Potwierdzenie w praktyce własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
Popularyzacja rajdów na orientację jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu;
Wyłonienie najlepszych zawodników spośród uczestników rajdu;
Integracja pasjonatów rajdów na orientację.

Trasy:
Dla uczestników proponujemy 2 trasy:
-Mega - ok. 60 km przy założeniu objechania wszystkich punktów kontrolnych w optymalnym wariancie, limit czasu 7 godzin 30 minut, od 1 do 13 PK, przypadkowe potwierdzenie więcej niż maksymalna ilośc PK na trasie Mega skutkuje zaliczeniem maksimum PK dla trasy Mega.
-Giga - ok. 120 km przy założeniu objechania wszystkich punktów kontrolnych w optymalnym wariancie, limit czasu 8 godzin 30 minut, od 1 do 24 PK..
Uczestnik zostaje sklasyfikowany na odpowiedniej trasie (Mega/Giga) na podstawie wyboru trasy podczas zgłoszenia na rajd. Na obu trasach minimum wymagane do sklasyfikowania to 1 PK.

Program:
11 września 2021 (sobota)
od 8:00 - przyjmowanie uczestników trasy Giga w bazie rajdu i wydawanie pakietów startowych
8:50 - odprawa startowa trasy Giga i rozdanie map
9:00 - start trasy Giga
9:10 - przyjmowanie uczestników trasy Mega w bazie rajdu  i wydawanie pakietów startowych
9:50 - odprawa startowa trasy Mega i rozdanie map
10:00 - start trasy Mega
17:30 - limit czasu dla trasy Giga i Mega (powrót z trasy po upływie 8 godzin 30 minut z trasy Giga/ 7 godzin 30 minut z trasy Mega od startu skutkuje odjęciem 1 punktu przeliczeniowego za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia)
18:00 - ostateczny limit czasu; dekoracja zwycięzców

Baza rajdu:
Teren przy Hali Milenium
ul. Kazimierza Wielkiego 28
96-200 Rawa Mazowiecka

Obowiązkowe wyposażenie:
Maseczka lub buff na twarzy podczas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych w bazie rajdu

Zalecane wyposażenie:
Środek do dezynfekcji rąk, kompas, mapnik, podstawowy zestaw do naprawy roweru (dętka, pompka, zestaw kluczy). Zalecana jest jazda w kasku.

Noclegi:
W warunkach turystycznych w bazie, liczba miejsc ograniczona (zainteresowane osoby prosimy o kontakt).
W okolicznych gospodarstwach agroturystycznych i innych obiektach noclegowych - rezerwacje indywidualne przez uczestników
https://www.tatarrawa.pl/obiekt-tatar

Puchar Bike Orient
Start w rajdzie OrientAkcja jest punktowany w ramach cyklu Pucharu Bike Orient. Szczegóły na podstronie Pucharu Bike Orient