Komunikat startowy

Dojazd

Baza rajdu znajduje się w północno-wschodniej części Rawy Mazowieckiej koło Hali Milenium (ul. Kazimierza Wielkiego 28). Osobom, które były na OrientAkcji w Rawie w 2019 zwracamy uwagę, że baza tamtego rajdu (teren koło hali Tatar) znajdowała się w zupełnie innym rejonie miasta - około 4 km od tegorocznej bazy). Na terenie bazy rajdu uczestników obowiązuje zasłanianie ust i nosa. 

W bezpośrednim sąsiedztwie Hali Milenium jest dość ograniczona ilość miejsc parkingowych (przy wjeździe pod Halę od ulicy Batorego), w związku z czym prosimy o rozsądne parkowanie, a gdy zabraknie miejsca na przylegającym do hali parkingu, o parkowanie w innych miejscach okolicy, z zachowaniem przepisów ruchu drogowego (np. przy ulicy Batorego, przy  przylegających do hali od zachodu szkole i kościele, a także na miejscach parkingowych przy sąsiadujących z bazą od zachodu osiedlowych uliczkach. Dodatkowo można parkować na porośniętym trawą terenie między ulicą Batorego a linią wąskotorówki (przy dawnej stacji Zamkowa Wola)

Jadąc od strony Łodzi DK72 najlepiej dojechać do ronda przed wjazdem na S8, gdzie skręcamy w lewo i ulicami Białą i Mszczonowską (lub Kazimierza Wielkiego) kierujemy się w okolice bazy.
Osobom jadącym S8 czy to od strony Warszawy czy od Wrocławia polecamy zjechać na węźle Rawa Mazowiecka Północ, na rondzie przeciąć DK72 i ulicami Białą i Mszczonowską (lub Kazimierza Wielkiego) kierować się w okolice bazy.
Jadącym od strony Łodzi przypominamy również, że w miejscowości Złota znajduje się stały radar mierzący prędkość odcinkowo - szczególnie warto więc w tym miejscu zdjąć nogę z gazu, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć chociażby na start w kolejnych rajdach.
Dojazd koleją możliwy do Skierniewic, Koluszek czy Rogowa, jednakże od Rawy Mazowieckiej dzielą te miejscowości stosunkowo spore odległości. Przez Rawę przebiega jedynie wąskotorowa Kolej Rogowska, która jest jedną z atrakcji turystycznych regionu. 

Biuro zawodów, start i meta rajdu

Biuro zawodów będzie znajdować się na terenach przy Hali Milenium. Biuro dla trasy Giga będzie czynne od godziny 8.00, a dla trasy Mega od 9:10. Tutaj uczestnicy będą dokonywać wszelkich formalności związanych ze startem w rajdzie (podpisanie oświadczenia, wpisanie na  listę startową, otrzymanie pakietów startowych itd.).  W związku z sytuacją epidemiologiczną, prosimy w miarę możliwości o wczesne przybycie do bazy rajdu, a także o zachowywanie zalecanych odstępów, aby ograniczyć gromadzenie się przy biurze zawodów do minimum. 
Biuro zawodów będzie również metą rajdu (oznaczoną oczywiście na mapie). Przyjeżdżając na metę  uczestnik zwraca podpisaną kartę startową, po czym organizatorzy nanoszą osiągnięty czas i weryfikują potwierdzone punkty kontrolne.
Po powrocie na metę uczestnik na podstawie kuponu otrzymanego w pakiecie startowym otrzyma ciepły posiłek (pierogi - wegetariańskie bądź mięsne, w zależności od wyboru zaznaczonego w formularzu zgłoszeniowym oraz zupę). W bazie rajdu będzie można skorzystać z owoców, wody i słodkich przekąsek, będą też dostępne termosy z ciepłą wodą, będzie więc można przyrządzić sobie kawę czy herbatę.
W hali sportowej znajdują się toalety i natryski, udostępnione dla uczestników rajdu. Jest możliwość noclegu w warunkach turystycznych w hali sportowej od piątku od godziny 19:00 do niedzieli godziny 10:00 - wymagany własny śpiwór i karimata/materac. Aby nie generować niepotrzebnych plastikowych odpadów, prosimy osoby nocujące w bazie o wzięcie własnych wielorazowych kubków.

Mapy i karty startowe

Uczestnicy będą korzystać z mapy turystycznej w formacie A3 w skali 1:60 000 wydawnictwa CompassIlość map będzie ograniczona, w związku z czym dla osób, które nie zapisały się do dnia 08.09 a wyrażą zainteresowanie startem, dostępność map (i tym samym możliwość startu) potwierdzimy drogą mailową (planujemy przygotować pewien zapas map).
Mapy będą zawierać naniesione punkty kontrolne z numerami od 1 do 24 (zaliczenie każdego z tych PK jest punktowane 1 punktem przeliczeniowym), będą również zawierać opisy punktów kontrolnych (opisy będą również na kartach startowych).
Wasze trasy będą zapewne przecinać drogę ekspresową S8 - jest to droga ekspresowa, więc oczywiście poruszanie się po niej rowerem jest zabronione. Prosimy również o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu rozjadów (np. rond) przy przejazdach przez S8, aby nie znaleźć się na wjeździe na tę drogę również przypadkiem. Dozwolone jest poruszanie się po przebiegająych równolegle do S8 drogach serwisowych (położonych na zewnątrz ogrodzenia drogi ekspresowej) - są one zaznaczone na mapie. Dodatkowo nanieśliśmy na mapę miejsca przepraw przez S8 (tunele, wiadukty, kładki), zostały one oznaczone symbolami "> <".
Uwaga! Sama droga S8 nie została przez nas zaznaczona znakami "X" (oznaczającymi drogę zakazaną na rajdzie) aby zachować czytelność mapy w zakresie przebiegu równoległych dróg serwisowych dozwolonych do poruszania się rowerem podczas rajdu. 
Karty startowe będą wydrukowane na syntetycznym papierze, odpornym na wodę i rozdzieranie.
Lampiony  punktów kontrolnych będą 2D i A4, tzn. w postaci biało-czerwonej kartki formatu A4 umocowanej w terenie. Wszystkie punkty wyposażone będą w perforatory, dodatkowo miejsce będzie oznaczone literami PK, napisanymi krótkotrwałym sprayem. W przypadku gdy ktoś postronny zerwie kartkowy lampion i na punkcie kontrolnym brakowałoby perforatora, prosimy o wykonanie zdjęcia (jako udokumentowanie pobytu na punkcie) oraz o telefoniczny kontakt z nami. 

Zasady rywalizacji

Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Mega należy zdobyć od 1 do 13 punktów przeliczeniowych (punkty można dowolnie wybrać spośród wszystkich 24).
Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Giga należy zdobyć do 24 punktów przeliczeniowych. W związku z wcześniejszą deklaracją wyboru trasy przez uczestników, minimalna ilość PK do potwierdzenia na trasie Giga jest taka sama jak na trasie Mega i wynosi 1 PK.
Rozdanie map ("pod nogę") nastąpi podczas odprawy startowej na starcie rajdu, odprawa trasy Giga planowana jest na godzinę 8:50, a odprawa trasy Mega na godzinę 9:50. Podczas odprawy trasy Giga mapy będą rozdane tylko uczestnikom posiadającym w widocznym miejscu kartę startową - aby zapobiec rozdaniu map uczestnikom trasy Mega, startującym o godzinę później.
Limit czasu (8 godzin 30 minut na trasie Giga, 7 godzin 30 minut na trasie Mega) będzie liczony od wydania komendy „Start” przez organizatorów. Jeżeli więc na przykład z powodu dużej frekwencji start się opóźni o kilka minut, nie wpłynie to na skrócenie czasu na przejechanie trasy.

Bezpieczeństwo

Przypominamy, że rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad poruszania się po lasach; poruszanie się po terenach prywatnych jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela terenu. 
Jeżeli ktoś z zapisanych nie będzie mógł przybyć na rajd, prosimy o informację (na adres mailowy lub telefonicznie) - pomoże to nam oszacować liczbę nadwyżkowych map dla potencjalnych zainteresowanych, a przede wszystkim bardziej efektywnie wykorzystać środki na świadczenia dla startujących. Nasze numery telefonów to 504 547 201 oraz 501 963 505, będą one również umieszczone na mapach, na wypadek gdyby była potrzeba skorzystania z nich na trasie.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz