Komunikat startowy

Dojazd

Baza rajdu znajduje się w Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Za budynkiem CKIE (po objechaniu go od południa) znajdować się będą miejsca parkingowe dla uczestników. Prosimy nie parkować bezpośrednio przy drodze Nowosolna - Plichtów, a także w sposób zastawiający wjazd na sąsiadujące z CKIE posesje.Jadąc od strony Łodzi DK72 najlepiej dojechać do Nowosolnej gdzie skręcamy łagodnie w lewo w ulicę Byszewską, która prowadzi m.in. do Plichtowa.
Osobom jadącym od strony Warszawy autostradą A2 polecamy zjechać na węźle Łódź Północ na A1, dojechać nią do węzła Brzeziny, gdzie należy skręcić na rondzie w lewo w DK72, skąd po minięciu wiaduktu nad A1 skręcamy w Natolinie w lewo (na północ).
Dojazd koleją możliwy do stacji Łódź Widzew (11,5 km od bazy) lub Strykowa (12 km od bazy) 

Biuro zawodów, start i meta rajdu

Biuro zawodów będzie znajdować się na terenach przy CKIE Plichtów. Biuro dla trasy Giga będzie czynne od godziny 7.30, dla trasy Mega od 8:40, a dla trasy Rodzinnej od godziny 9:40. Tutaj uczestnicy będą dokonywać wszelkich formalności związanych ze startem w rajdzie (podpisanie oświadczenia, wpisanie na  listę startową, otrzymanie pakietów startowych itd.).  
Biuro zawodów będzie również metą rajdu (oznaczoną oczywiście na mapie). Przyjeżdżając na metę  uczestnik zwraca podpisaną kartę startową, po czym organizatorzy nanoszą osiągnięty czas i weryfikują potwierdzone punkty kontrolne.
Po powrocie na metę uczestnik na podstawie kuponu otrzymanego w pakiecie startowym otrzyma ciepły posiłek (wegetariański bądź mięsny, w zależności od wyboru zaznaczonego w formularzu zgłoszeniowym). W bazie rajdu będzie można skorzystać z owoców, wody i słodkich przekąsek, będą też dostępne termosy z ciepłą wodą, będzie więc można przyrządzić sobie kawę czy herbatę.
Po zakończeniu rajdu planowane jest integracyjne ognisko.
Na terenie bazy rajdu będą wystawione pojemniki do segregacji odpadów. Prosimy o segregowanie odpadów i wyrzucanie ich do właściwych pojemników/worków. 
W budynku bazy tegorocznego rajdu nie ma możliwości nocowania.  Na terenie bazy brak dostępu do natrysków i ciepłej wody), jest dostęp do toalet i zimnej wody. Po rajdzie będzie możliwość umycia rowerów.
Nocowanie możliwe w okolicznych gospodarstwach agroturystycznych i innych obiektach noclegowych - rezerwacje indywidualne przez uczestników. 
Kilka sugestii:


Mapy i karty startowe

Uczestnicy tras Giga/Mega będą korzystać z mapy turystycznej w formacie A3 (trasy Mega/Giga)  w skali 1:60 000 wydawnictwa Compass
Uczestnicy trasy Rodzinnej będą korzystać z mapy turystycznej w formacie A4 (trasy Mega/Giga)  w skali 1:40 000 wydawnictwa CompassIlość map będzie ograniczona, w związku z czym dla osób, które nie zapisały się do dnia 05.10 a wyrażą zainteresowanie startem, dostępność map (i tym samym możliwość startu) potwierdzimy drogą mailową (planujemy przygotować pewien zapas map).
Mapy będą zawierać naniesione punkty kontrolne z numerami od 1 do 27 dla tras Giga/Mega oraz od 1 do 12 dla trasy Rodzinnej (zaliczenie każdego z tych PK jest punktowane 1 punktem przeliczeniowym). Mapy będą również zawierać opisy punktów kontrolnych (opisy będą również na kartach startowych).
Na trasach Giga i Mega potwierdzanie pobytu na wszystkich punktach będzie odbywało się przy pomocy perforatorów.
Karty startowe będą wydrukowane na syntetycznym papierze, odpornym na wodę i rozdzieranie.
Lampiony  punktów kontrolnych będą 2D i A4, tzn. w postaci biało-czerwonej kartki formatu A4 umocowanej w terenie. Wszystkie punkty wyposażone będą w perforatory, dodatkowo miejsce będzie oznaczone literami PK, napisanymi krótkotrwałym sprayem. W przypadku gdy ktoś postronny zerwie kartkowy lampion i na punkcie kontrolnym brakowałoby perforatora, prosimy o wykonanie zdjęcia (jako udokumentowanie pobytu na punkcie) oraz o telefoniczny kontakt z nami. 
Na trasie Rodzinnej potwierdzanie pobytu na punktach 1-6 będzie odbywało się przy pomocy perforatorów (służących do przedziurkowania odpowiedniego dla danego punktu pola na karcie startowej), natomiast punkty 7-12 będą opisowe, a pobyt na nich będzie potwierdzany przez odpowiedź na pytanie /spisanie kodu. Prosimy w związku z tym uczestników trasy Rodzinnej o zabranie ze sobą długopisów. Mapa dla trasy Rodzinnej będzie się różnić od

Wasze trasy będą przecinać autostradę, więc oczywiście poruszanie się po niej rowerem jest zabronione. Dozwolone jest poruszanie się po przebiegająych równolegle do autostrady drogach serwisowych (położonych na zewnątrz ogrodzenia drogi ) są one zaznaczone na mapie. 
Dodatkowo częśc uczestników będzie przecinać drogę krajową, po której poruszanie się rowerem jest zabronione (zabronione odcinki oznaczone będą znakami "X" na mapie) - dozwolone jest tylko przecinanie tej drogi (w miejscach logicznych przejazdów przez tę drogę nie ma znaków "X" na mapie).


Zasady rywalizacji

Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Mega należy zdobyć od 1 do 14 punktów przeliczeniowych (punkty można dowolnie wybrać spośród wszystkich 27).
Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Giga należy zdobyć do 27 punktów przeliczeniowych. W związku z wcześniejszą deklaracją wyboru trasy przez uczestników, minimalna ilość PK do potwierdzenia na trasie Giga jest taka sama jak na trasie Mega i wynosi 1 PK.
Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Rodzinnej należy zdobyć od 1 do 12 punktów przeliczeniowych.

Rozdanie map ("pod nogę") nastąpi podczas odprawy startowej na starcie rajdu, odprawa trasy Giga planowana jest na godzinę 8:20, odprawa trasy Mega na godzinę 9:20, a odprawa trasy Rodzinnej na godzinę 10:20. Podczas odprawy trasy Giga mapy będą rozdane tylko uczestnikom posiadającym w widocznym miejscu kartę startową - aby zapobiec rozdaniu map uczestnikom trasy Mega, startującym o godzinę później.
Limit czasu (9 godzin na trasie Giga, 8 godzin na trasie Mega, 7 godzin na trasie Rodzinnej) będzie liczony od wydania komendy „Start” przez organizatorów. Jeżeli więc na przykład z powodu dużej frekwencji start się opóźni o kilka minut, nie wpłynie to na skrócenie czasu na przejechanie trasy.

Bezpieczeństwo

Przypominamy, że rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad poruszania się po lasach; poruszanie się po terenach prywatnych jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela terenu. 
Jeżeli ktoś z zapisanych nie będzie mógł przybyć na rajd, prosimy o informację (na adres mailowy lub telefonicznie) - pomoże to nam oszacować liczbę nadwyżkowych map dla potencjalnych zainteresowanych, a przede wszystkim bardziej efektywnie wykorzystać środki na świadczenia dla startujących. Nasze numery telefonów to 504 547 201 oraz 501 963 505, będą one również umieszczone na mapach, na wypadek gdyby była potrzeba skorzystania z nich na trasie.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz