Puchar Bike Orient


    Regulamin Pucharu Bike Orient 2019
    
   ·  Organizatorami Pucharu Bike Orient jest Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient, zespół OrientAkcja oraz zespół IT Orient.
   ·  Regulamin Rajdów Bike Orient publikowany jest na stronie bikeorient.pl. Regulamin Rajdów OrientAkcja publikowany jest na stronie orientakcja.pl. Regulamin Rajdu IT Orient publikowany jest na stronie itorient.pl. Regulamin Rajdu Waligóry publikowany jest na stronie rajdwaligory.pl.
   ·  Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2019 zalicza się 6 imprez: 2 edycje Rajdu Bike Orient, 2 edycje OrientAkcji, 1 edycja IT Orient oraz 1 edycja Rajdu Waligóry.
   ·  Harmonogram imprez Pucharu Bike Orient 2019:
   •    27 kwietnia - Rajd Bike Orient
   •     25 maja - OrientAkcja
   •     29 czerwca - Rajd Bike Orient
   •     27 lipca - IT Orient
   •     7 września - Rajd Waligóry
   •     28 września - OrientAkcja
   ·  W Pucharze Bike Orient klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej edycji Rajdów Bike Orient,  OrientAkcji, Rajdzie Waligóry lub IT Orient rozgrywanych w 2019 roku na trasach MEGA lub GIGA.
   ·  Na obu trasach będzie prowadzona osobna klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.
   ·  W klasyfikacji generalnej brane będą pod uwagę cztery najlepsze starty danego uczestnika na trasach MEGA i GIGA, jeżeli dany Uczestnik uczestniczył tylko w jednej edycji rajdu, wówczas brany pod uwagę będzie jeden start, jeżeli w dwóch - dwa starty, jeżeli w trzech - trzy starty, jeżeli w czterech - cztery starty, jeżeli w pięciu - cztery starty, jeżeli w sześciu - cztery starty.
   ·  Punkty za poszczególne edycje Rajdów przyznawane są według następujących zasad: 1 miejsce - 100 punktów, 2 miejsce - 99 punktów, 3 miejsce - 98 punktów itd., Uczestnicy którzy zajmą równorzędne miejsca otrzymają liczbę punktów należną osobie, która zajęłaby najniższą pozycję z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów), jeżeli liczba uczestników w danej edycji przekroczy 100 osób wówczas osoby z miejsc 100 i dalszych otrzymają 1 punkt, osoby nieklasyfikowane otrzymają 0 punktów.
   ·  W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników na pozycjach 1-3 miejsce, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy, a w przypadku równiej liczby punktów o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach; przy dalszych miejscach w klasyfikacji będą uwzględniane miejsca ex aequo.
   ·  Zwycięzcy Pucharu Bike Orient 2019 na trasach MEGA i GIGA otrzymają puchary/statuetki (3 najlepsze zawodniczki na trasie MEGA, 3 najlepsze zawodniczki na trasie GIGA, 3 najlepszych zawodników na trasie MEGA oraz 3 najlepszych zawodników na trasie GIGA). Dekoracja zwycięzców odbędzie się na 1 edycji Pucharu Bike Orient w 2020 r.

  Brak komentarzy :

  Prześlij komentarz