Informacje ogólne / program rajdu

Informacje ogólne:
Uczestnicy pokonują trasę rajdu, odnajdując w terenie punkty kontrolne, naniesione na mapę w postaci okręgów (środek okręgu wskazuje położenie punktu, dodatkową informacją jest opis punktu umieszczony na karcie startowej, np. "skrzyżowanie dróg" czy "przepust nad strumieniem").
Trasa przejazdu, podobnie jak kolejność i liczba zaliczonych punktów kontrolnych zależy tylko i wyłącznie od uczestnika, do sklasyfikowania wystarczy zaliczenie jednego punktu kontrolnego. O miejscu uczestnika w końcowej klasyfikacji decyduje liczba zdobytych punktów przeliczeniowych, a następnie czas przejazdu trasy. Punkty Kontrolne są punktowane po 1 punkcie przeliczeniowym za punkt.
8 edycja rajdu OrientAkcja odbędzie się 23 września 2017. 

Cele Rajdu:
Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych województwa łódzkiego
Potwierdzenie w praktyce własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem
Popularyzacja rajdów na orientację jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu
Wyłonienie najlepszych zawodników spośród uczestników rajdu

Trasy:
Dla uczestników proponujemy 2 trasy:
-Mega - ok. 50 km przy założeniu objechania wszystkich punktów kontrolnych w optymalnym wariancie, limit czasu 8 godzin, od 1 do 12 PK.
-Giga - ok. 100 km przy założeniu objechania wszystkich punktów kontrolnych w optymalnym wariancie, limit czasu 8 godzin, od 13 do 24 PK.
Uczestnik zostaje sklasyfikowany na odpowiedniej trasie (Mega/Giga) na podstawie liczby zdobytych Punktów Kontrolnych - zdobycie od 1 do 12 Punktów Kontrolnych skutkuje sklasyfikowaniem na trasie Mega, od 13 do 24 Punktów Kontrolnych skutkuje sklasyfikowaniem na trasie Giga.

Program:
23 września 2017 (sobota)
od 8:20 - przyjmowanie uczestników w bazie rajdu
9:20 - odprawa startowa i rozdanie map
9:30 - start
17:30 - limit czasu dla trasy Giga i Mega (powrót z trasy po upływie 8 godzin od startu skutkuje odjęciem 1 punktu przeliczeniowego za każde rozpoczęte 3 minuty spóźnienia)
18:00 - ostateczny limit czasu; dekoracja zwycięzców

Baza rajdu:
Ośrodek rekreacyjny „Na wyspie”
Młodawin Górny 33
98-131 Zapolice
Strona www ośrodka

Wyposażenie:
Długopis
Dodatkowe zalecane wyposażenie:
Kompas, mapnik, podstawowy zestaw do naprawy roweru (dętka, pompka, zestaw kluczy). Zalecana jest jazda w kasku.

Puchar Bike Orient
Start w rajdzie OrientAkcja jest punktowany w ramach cyklu Pucharu Bike Orient. Szczegóły na podstronie Pucharu Bike Orient