czwartek, 4 maja 2017

Limit czasowy wydłużony do 8 godzin! I komunikat startowy.

Po dzisiejszym rekonesansie i ocenie parametrów trasy Giga zdecydowaliśmy się wydłużyć limit czasu o 30 minut - będzie on wynosić 8 godzin (a nie jak dotychczas ogłaszaliśmy 7 godzin 30 minut). Wprowadziliśmy już odpowiednie poprawki w regulaminie i harmonogramie rajdu.
Po ostatnich opadach deszczu w kilku miejscach na trasie jest dość mokro (jeden punkt musieliśmy nawet lekko przesunąć) - prosimy więc o uwzględnienie tego faktu przy planowaniu różnego rodzaju skrótów.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, formularz zgłoszeniowy został wyłączony - jeżeli ktoś nie zdążył się zgłosić prosimy o maila - w miarę dostępności świadczeń (w szczególności map) start może jeszcze być możliwy po potwierdzeniu mailowym z naszej strony.

Opublikowaliśmy ponadto komunikat startowy - zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Dojazd
Uczestnicy dojeżdżający na start rajdu samochodem będą mogli skorzystać z parkingu na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Batorówka - na drodze dojazdowej prowadzącej do Batorówki z szosy Jeżów-Wola Łokotowa (patrz mapka poniżej) będzie otwarta brama prowadząca na teren parkingu, będzie on również oznakowany napisem. Stąd do bazy zawodów będzie około 300m. Prosimy nie podjeżdżać samochodami dalej w kierunku bazy rajdu, ponieważ jest tam ograniczona liczba miejsc, a droga staje się kręta i wąska - jeśli ilość miejsc na parkingu okazałaby się niewystarczająca, prosimy o parkowanie na poboczu po północnej stronie szosy w pobliżu wjazdu na parking - oczywiście tam gdzie miejsce na to pozwoli i zgodnie z przepisami.

Jadąc od strony Łodzi lub Warszawy DK72 najlepiej skręcić w Jeżowie na południe, po minięciu cmentarza na rozwidleniu jedziemy środkową szosą, po około 5km dojeżdżamy do Woli Łokotowej, gdzie przed mostem skręcamy w lewo w asfaltówkę, która prowadzi do Zalewu Batorówka. Osobom jadącym DK72 od strony Rawy Mazowieckiej przypominamy również, że w miejscowości Złota znajduje się stały radar mierzący prędkość odcinkowo - szczególnie warto więc w tym miejscu zdjąć nogę z gazu, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć chociażby na start w kolejnych rajdach.
Dojazd koleją jest możliwy do stacji Koluszki, skąd jest kilkanaście km do bazy rajdu; ze stacji Rogów jest o kilka kilometrów bliżej.


Biuro zawodów, start i meta rajdu
Biuro zawodów będzie znajdować się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Batorówka, położonego we wschodniej części Woli Łokotowej (Wola Łokotowa 38). Istnieje możliwość zamówienia we własnym zakresie noclegu w gospodarstwie (kontakt na http://zalewbatorowka.pl/ )
Biuro będzie czynne od godziny 9.00. Tutaj uczestnicy będą dokonywać wszelkich formalności związanych ze startem w rajdzie (podpisanie oświadczenia, uiszczenie składki startowej w wysokości 25 zł, wpisanie na  listę startową, otrzymanie kart startowych itd.).  W związku ze spodziewaną dużą frekwencją, prosimy w miarę możliwości o wczesne przybycie do bazy rajdu. Aby usprawnić proces zapisów, planujemy uruchomić 2 stanowiska, z podziałem według pierwszej litery nazwiska uczestnika.

Biuro zawodów będzie również metą rajdu (oznaczoną oczywiście na mapie). Przyjeżdżając na metę, uczestnik zwraca podpisaną kartę startową, po czym organizatorzy nanoszą osiągnięty czas i weryfikują potwierdzone punkty kontrolne. Przy powrocie na metę prosimy pamiętać, iż Batorówka będzie w dniu zawodów otwarta dla wszystkich (m.in. wędkarzy, rozlokowanych w innej części obiektu), więc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wjeżdżaniu z trasy na metę oraz przy wyjeżdżaniu z bazy.
Po powrocie na metę uczestnik na podstawie kuponu otrzymanego w pakiecie startowym otrzyma ciepły posiłek. W bazie rajdu będzie można natomiast skorzystać z owoców, wody i słodkich przekąsek, będą też dostępne termosy z ciepłą wodą, będzie więc można przyrządzić sobie kawę czy herbatę.

Mapy i karty startowe
Uczestnicy będą korzystać z mapy turystycznej w formacie A3 w skali 1:60 000 wydawnictwa Compass.  Ilość map będzie ograniczona, w związku z czym dla osób które nie zapisały się do dnia 3.05 i nie dostały potwierdzenia mailowego nie możemy zagwarantować dostępu do map - będą one osiągalne jeśli jakieś zostaną po wydaniu zapisanym uczestnikom.  Mapy będą zawierać naniesione punkty kontrolne z numerami od 1 do 24 (zaliczenie każdego z tych PK jest punktowane 1 punktem przeliczeniowym), będą również zawierać opisy punktów kontrolnych (opisy będą również na kartach startowych).
Wszystkie punkty wyposażone będą w perforatory. W przypadku gdy ktoś postronny zerwie kartkowy lampion i na punkcie kontrolnym brakowałoby perforatora, prosimy o wykonanie zdjęcia (jako udokumentowanie pobytu na punkcie) oraz o telefoniczny kontakt z nami.

Zasady rywalizacji

Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Mega należy zdobyć od 1 do 12 punktów przeliczeniowych (punkty można dowolnie wybrać spośród wszystkich 24).
Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Giga należy zdobyć od 13 do 24 punktów przeliczeniowych.

Rozdanie map nastąpi podczas odprawy startowej na starcie rajdu, odprawa planowana jest na godzinę 9:50. Limit czasu 8 godzin będzie liczony od wydania komendy „Start” przez organizatorów. Jeżeli więc na przykład z powodu dużej frekwencji start się opóźni o kilka minut, nie wpłynie to na skrócenie czasu na przejechanie trasy.

Bezpieczeństwo
Przypominamy, że rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad poruszania się po lasach. Na mapie szarą kratką będzie oznaczony obszar po którym poruszanie się jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. Z uwagi na ostatnie obfite opady deszczu prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wyznaczaniu rozmaitych skrótów.

Jeżeli ktoś z zapisanych nie będzie mógł przybyć na rajd, prosimy o informację (na adres mailowylub telefonicznie) - pomoże to nam oszacować liczbę nadwyżkowych map dla potencjalnych zainteresowanych a przede wszystkim bardziej efektywnie wykorzystać środki na świadczenia dla startujących. Nasze numery telefonów to 504 547 201 oraz 501 963 505, będą one również umieszczone na mapach, na wypadek gdyby była potrzeba skorzystania z nich na trasie.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz