środa, 16 września 2015

Komunikat startowy

Opublikowaliśmy komunikat startowy, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Na liście startowej już 136 zgłoszeń. Niebawem zamykamy formularz zgłoszeniowy.


Dojazd
Uczestnicy dojeżdżający na start rajdu samochodem będą mogli skorzystać z ogólnodostępnych parkingów w okolicy zalewu Mrożyczka, na przykład na parkingu przy ul. Swoboda lub na parkingu przy ulicy Młynarskiej w pobliżu Urzędu Miasta (patrz mapka poniżej) .
Jadąc od strony Łodzi (oraz od Strykowa od węzła autostradowego A2/A1) DK14  najlepiej skręcić w lewo w ulicę Swoboda na pierwszych światłach w Głownie (na wysokości centrum handlowego, znajdującego się po prawej stronie DK14). Jadąc od strony Warszawy autostradą A2 najlepiej chyba zjechać na węźle Łowicz w pobliżu Łyszkowic, pojechać na północ do DK14 i dalej przez Domaniewice dojechać do Głowna od północnego-wschodu.


Biuro zawodów, start i meta rajdu

Biuro zawodów będzie znajdować się na terenach rekreacyjnych przy zalewie Mrożyczka w Głownie: 
Biuro będzie czynne od godziny 9.30. Tutaj uczestnicy będą dokonywać wszelkich formalności związanych ze startem w rajdzie (podpisanie oświadczenia, dokonanie opłaty startowej w wysokości 20 zł, wpisanie na listę startową, otrzymanie kart startowych itd.).  W związku ze spodziewaną dużą frekwencją, prosimy w miarę możliwości o wczesne przybycie do bazy rajdu. Prosimy również o zaopatrzenie się w długopisy, będziemy mieć wprawdzie pewną pulę długopisów dla uczestników, ale może ona okazać się niewystarczająca dla wszystkich.
Biuro zawodów będzie również metą rajdu (oznaczoną oczywiście na mapie). Przyjeżdżając na metę, uczestnik zwraca podpisaną kartę startową, po czym organizatorzy nanoszą osiągnięty czas i weryfikują potwierdzone punkty kontrolne. Przy powrocie na metę prosimy pamiętać, iż Ośrodek będzie w dniu zawodów otwarty dla wszystkich, więc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wjeżdżaniu z trasy na metę.
Po powrocie na metę uczestnik na podstawie kuponu otrzymanego w pakiecie startowym otrzyma posiłek z grilla w cateringowym punkcie obsługiwanym przez Bar Kamienica w Głownie, zlokalizowanym w pobliżu Biura Zawodów. Punkt ten będzie również wydawał ciepłe napoje (herbata, kawa). W bazie rajdu będzie można natomiast skorzystać z owoców, wody i słodkich przekąsek.


Mapy i karty startowe

Uczestnicy będą korzystać z mapy turystycznej w formacie A3 w skali 1:55 000 wydawnictwa Compass.  IIlość map będzie ograniczona, w związku z czym dla osób które nie zapiszą się do 16.09.2015 nie możemy zagwarantować dostępności map (aczkolwiek najprawdopodobniej będzie przygotowany niewielki zapas). Mapy będą zawierać naniesione punkty kontrolne z numerami od 1 do 19, będą również zawierać opisy i pytania do punktów kontrolnych (w przypadku punktów opisowych). Punkty wyposażone w perforatory do przedziurkowania karty startowej dla uproszczenia będą nosić kolejne numery od 1 do 12. W przypadku gdy ktoś postronny zerwie kartkowy lampion i na punkcie kontrolnym brakowałoby perforatora, prosimy o wykonanie zdjęcia (jako udokumentowanie pobytu na punkcie) oraz o kontakt z nami. Podobnie w przypadku punktów opisowych (PK13-19), choć tutaj ryzyko niezgodności jest znacznie mniejsze -  zdecydowanie łatwiej jest zerwać i przywłaszczyć perforator niż np. ambonę myśliwską. 
Uwaga dotycząca Punktu Kontrolnego nr 8. Po wydrukowaniu map nabraliśmy wątpliwości, czy drzewo opisane przez nas jako "brzoza" rzeczywiście jest brzozą. Po zasięgnięciu opinii niezależnej komisji dendrologicznej okazało się, że z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, iż jest to topola biała (populus alba). Zatem po dojechaniu na PK 8 i zobaczeniu białego drzewka z lampionem prosimy zbyt mocno nie wnikać w systematykę drzew z rodzin wierzbowatych i brzozowatych, a po prostu podbić kartę i pojechać na poszukiwania kolejnych punktów.

Startujący na trasie Rekreacyjnej zaliczają od 1 do 10 dowolnych punktów spośród 19, aby zostać sklasyfikowanym na trasie Mega należy potwierdzić od 11 do 19 punktów kontrolnych. Rozdanie map nastąpi podczas odprawy startowej na starcie rajdu, odprawa planowana jest na godzinę 10:20. Limity  czasu dla poszczególnych tras (5 godzin 30 minut dla trasy Rekreacyjnej, 6 godzin 30 minut dla trasy Mega) będą  liczone od wydania komendy „Start” przez organizatorów. Jeżeli więc na przykład z powodu dużej frekwencji start się opóźni o kilka minut, nie wpłynie to na skrócenie czasu na przejechanie trasy.
Przypominamy, że rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. W szczególności zwracamy uwagę na zachowanie wzmożonej ostrożności w centralnej części Głowna przy wyjeździe i powrocie do bazy oraz w pobliżu linii kolejowej Łódź – Łowicz.

Jeżeli ktoś z zapisanych nie będzie mógł przybyć na rajd, prosimy o informację (na adres mailowy lub telefonicznie) - pomoże to nam oszacować liczbę nadwyżkowych map dla potencjalnych zainteresowanych a przede wszystkim bardziej efektywnie wykorzystać środki na świadczenia dla startujących. Nasze numery telefonów to 504 547 201 oraz 501 963 505, będą one również umieszczone na mapach, na wypadek gdyby była potrzeba skorzystania z nich na trasie.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz