środa, 14 lipca 2021

Z Nadwarciańskim nad Wartę


Przypominamy, ze na pełnoletnich uczestników z czołowych miejsc na poszczególnych trasach czekać będą rzemieślnicze piwa przekazane przez Nadwarciański Browar z Pątnowa. 

Nadwarciański Browar to rodzinne przedsięwzięcie działające od 2019 roku. Warto wspomnieć, iż już w pierwszym roku działalności jeden z wyrobów browaru zdobył nagrodę publiczności podczas Street Beer Festival w Łodzi.Opublikowaliśmy komunikat startowy , zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Dojazd

Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie znajduje się przy ulicy Wieluńskiej 26, około 250 m od skrzyżowania z DK74 (Wieluń - Piotrków Trybunalski), w pobliżu zakrętu przy boisku. 
Dojazd koleją  - ze stacji Zduńska Wola lub Sieradz jest około 40 km, więc tę opcję polecamy w zasadzie tylko ultrauczestnikom

Biuro zawodów, start i meta rajdu

Biuro zawodów będzie znajdować się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie pod wiatami, położonymi między ulicą Wileńską a rzeką Wartą. Na terenie bazy rajdu uczestników obowiązuje zasłanianie ust i nosa. 
Biuro dla trasy Giga będzie czynne od godziny 8.30, dla trasy Mega od godziny 9:40, dla trasy Rodzinnej od godziny 10:40. Tutaj uczestnicy będą dokonywać wszelkich formalności związanych ze startem w rajdzie (weryfikacja przesłania oświadczenia, wpisanie na  listę startową, otrzymanie pakietów startowych itd.).  W związku z sytuacją epidemiologiczną, prosimy w miarę możliwości o wczesne przybycie do bazy rajdu, a także o zachowywanie zalecanych odstępów, aby ograniczyć gromadzenie się przy biurze zawodów do minimum. 
Biuro zawodów będzie również metą rajdu (oznaczoną oczywiście na mapie). Przyjeżdżając na metę  uczestnik zwraca  kartę startową, po czym organizatorzy nanoszą osiągnięty czas i weryfikują potwierdzone punkty kontrolne.
Po powrocie na metę uczestnik na podstawie kuponu otrzymanego w pakiecie startowym otrzyma ciepły posiłek (mięsny lub wegetariański, zgodnie z wyborem zaznaczonym podczas zgłoszenia). W bazie rajdu będzie można skorzystać z owoców, wody i słodkich przekąsek, będą też dostępne termosy z ciepłą wodą, będzie więc można przyrządzić sobie kawę czy herbatę.

Mapy i karty startowe

Uczestnicy będą korzystać z mapy turystycznej w formacie A3 w skali 1:60 000 wydawnictwa CompassIlość map będzie ograniczona, w związku z czym dla osób, które nie zapisały się do dnia 14.07 a wyrażą zainteresowanie startem, dostępność map (i tym samym możliwość startu) potwierdzimy drogą mailową (planujemy przygotować pewien zapas map).
Mapy będą zawierać naniesione punkty kontrolne z numerami od 1 do 25 (zaliczenie każdego z tych PK jest punktowane 1 punktem przeliczeniowym), będą również zawierać opisy punktów kontrolnych (opisy będą również na kartach startowych). Jeden z punktów kontrolnych będzie dodatkowo przedstawiony na rozświetleniu, umożliwiającym jego sprawniejsze odnalezienie.
Karty startowe będą wydrukowane na syntetycznym papierze, odpornym na wodę i rozdzieranie. Aby uniknąć konieczności gromadzenia się podczas podpisywania kart startowych przez uczestników w tej edycji karty startowe oznaczone będą numerami, przyporządkowanymi do zawodników. 
Lampiony  punktów kontrolnych będą 2D i A4, tzn. w postaci biało-czerwonej kartki formatu A4 umocowanej w terenie. Wszystkie punkty wyposażone będą w perforatory. Po odnalezieniu punktu kontrolnego uczestnik perforuje odpowiednie pole karty startowej (zgodne z numerem PK). W przypadku gdy ktoś postronny zerwie kartkowy lampion i na punkcie kontrolnym brakowałoby perforatora, prosimy o wykonanie zdjęcia (jako udokumentowanie pobytu na punkcie) oraz o telefoniczny kontakt z nami.  Miejsce punktu kontrolnego dodatkowo oznaczone będzie napisem "PK" wykonanym ekologicznym i krótkotrwałym sprayem.


Zasady rywalizacji

Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Mega należy zdobyć od 1 do 14 punktów przeliczeniowych (punkty można dowolnie wybrać spośród wszystkich 25). W przypadku omyłkowego zaliczenia na trasie Mega więcej niż 14 PK uczestnik zostaje sklasyfikowany z zaliczonymi 14PK.

Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Giga należy zdobyć do 25 punktów przeliczeniowych. W związku z wcześniejszą deklaracją wyboru trasy przez uczestników, minimalna ilość PK do potwierdzenia na trasie Giga jest taka sama jak na trasie Mega i wynosi 1 PK.

Na trasie Rodzinnej do odnalezienia będzie 8 punktów kontrolnych, oznaczonych na oddzielnej dla trasy Rodzinnej mapie:
- 3 punkty kontrolne z głównej mapy, potwierdzane przy użyciu perforatora
- 5 łatwych nawigacyjnie punktów kontrolnych wyznaczonych na potrzeby trasy Rodzinnej; 2 z nich będą potwierdzane za pomocą perforatora, pozostałe 3 będą opisowe - potwierdzane przez udzielenie odpowiedzi na pytanie związane z danym miejscem (np. spisz kod czy podaj kolor ogrodzenia). Uczestnicy trasy Rodzinnej proszeni są o zabranie ze sobą długopisów.

Rozdanie map ("pod nogę") nastąpi podczas odprawy startowej na starcie rajdu, odprawa trasy Giga planowana jest na godzinę 9:20, a odprawa trasy Mega na godzinę 10:20, dla trasy Rodzinnej na godzinę 10:50. Podczas odprawy trasy Giga mapy będą rozdane "pod nogę" tylko uczestnikom posiadającym w widocznym miejscu kartę startową - aby zapobiec rozdaniu map uczestnikom trasy Mega, startującym o godzinę później.
Limit czasu (9 godzin na trasie Giga, 8 godzin na trasie Mega, 6 godzin na trasie Rodzinnej) będzie liczony od wydania komendy „Start” przez organizatorów. Jeżeli więc na przykład z powodu dużej frekwencji start się opóźni o kilka minut, nie wpłynie to na skrócenie czasu na przejechanie trasy.


Bezpieczeństwo

Przypominamy, że rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad poruszania się po lasach; poruszanie się po terenach prywatnych jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela terenu.
W pobliżu bazy (kawałek na północ) znajduje się pieszo-rowerowa kładka przez Wartę - zachęcamy do korzystania z tej przeprawy zamiast mostu w ciągu drogi krajowej 74.
Jeżeli ktoś z zapisanych nie będzie mógł przybyć na rajd, prosimy o informację (na adres mailowy lub telefonicznie) - pomoże to nam oszacować liczbę nadwyżkowych map dla potencjalnych zainteresowanych, a przede wszystkim bardziej efektywnie wykorzystać środki na świadczenia dla startujących. Nasze numery telefonów to 504 547 201 oraz 501 963 505, będą one również umieszczone na mapach, na wypadek gdyby była potrzeba skorzystania z nich na trasie.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz