środa, 6 maja 2015

Zgłoszenia i komunikat startowy

Informujemy, iż formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do godziny 12:00 w czwartek 7 maja. Prosimy o dotrzymanie tego terminu. Dla zgłoszeń które napłyną po tym terminie drogą mailową nie możemy zagwarantować kompletu świadczeń (w szczególności poczęstunku grillowego na mecie rajdu). 
Dojazd

Uczestnicy dojeżdżający na start rajdu samochodem będą mogli skorzystać z parkingu na terenie Ośrodka Nad Stawem. Po drugiej stronie ulicy Łaskiej (DK71), między cmentarzem a drugim stawem również znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, z których oczywiście można  skorzystać. Dojeżdżającym z Łodzi rowerem radzimy omijać ruchliwą i wąską drogę wojewódzką nr 710 (ul. Konstantynowska w Łodzi i ul. Łódzka w Konstantynowie). Zdecydowanie lepszą opcją jest dojazd na przykład przez okolice specjalnej strefy ekonomicznej i już na terenie Konstantynowa ulicami Langiewicza i Srebrzyńską, lub chociażby ul. Nowy Józefów i dalej lasem do Południowej i Srebrzyńskiej w Konstantynowie.
Osobom jadącym samochodem od strony Warszawy radzimy ominąć Łódź, jadąc z autostrady A2  na Zgierz i dalej DK71 przez Aleksandrów Łódzki do Konstantynowa.


Biuro zawodów, start i meta rajdu

Biuro zawodów będzie znajdować się przy wiacie na terenie Ośrodka Nad Stawem:


Biuro będzie czynne od godziny 9.30. Tutaj uczestnicy będą dokonywać wszelkich formalności związanych ze startem w rajdzie (podpisanie oświadczenia, dokonanie opłaty startowej w wysokości 15 zł, wpisanie na listę startową, otrzymanie kart startowych itd.).  W związku ze spodziewaną dużą frekwencją, prosimy w miarę możliwości o wczesne przybycie do bazy rajdu. Prosimy również o zaopatrzenie się w długopisy, będziemy mieć wprawdzie pewną pulę długopisów dla uczestników, ale może ona okazać się niewystarczająca dla wszystkich.
Biuro zawodów będzie również metą rajdu (oznaczoną oczywiście na mapie). Przyjeżdżając na metę, uczestnik zwraca podpisaną kartę startową, po czym organizatorzy nanoszą osiągnięty czas i weryfikują potwierdzone punkty kontrolne. Przy powrocie na metę prosimy pamiętać, iż Ośrodek będzie w dniu zawodów otwarty dla wszystkich, więc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wjeżdżaniu z trasy na metę.
Po powrocie na metę uczestnik na podstawie kuponu otrzymanego w pakiecie startowym otrzyma posiłek z grilla na tarasie restauracji Relax znajdującej się na terenie ośrodka (patrz mapka powyżej). Restauracja będzie wydawać posiłki od godziny 15:00, wcześniej będzie można skorzystać z owoców, wody i słodkich przekąsek w bazie rajdu.


Mapy i karty startowe

Uczestnicy będą korzystać z mapy turystycznej w formacie A3 w skali 1:50 000 wydawnictwa Compass.  Ilość map będzie ograniczona, w związku z czym dla osób które nie zapiszą się do 07.05.2015 do godziny 12.00 nie możemy zagwarantować dostępności map (aczkolwiek najprawdopodobniej będzie przygotowany niewielki zapas). Mapy będą zawierać naniesione punkty kontrolne z numerami od 1 do 19, będą również zawierać opisy i pytania do punktów kontrolnych (w przypadku punktów opisowych). Punkty wyposażone w perforatory do przedziurkowania karty startowej dla uproszczenia będą nosić kolejne numery od 1 do 8. W przypadku gdy ktoś postronny zerwie kartkowy lampion i na punkcie kontrolnym brakowałoby perforatora, prosimy o wykonanie zdjęcia (jako udokumentowanie pobytu na punkcie) oraz o kontakt z nami. Podobnie w przypadku punktów opisowych (PK9-19), choć tutaj ryzyko niezgodności jest znacznie mniejsze -  zdecydowanie łatwiej jest zerwać i przywłaszczyć perforator niż np. ambonę myśliwską.

Startujący na trasie Rekreacyjnej zaliczają od 1 do 10 dowolnych punktów spośród 19, aby zostać sklasyfikowanym na trasie Mega należy potwierdzić od 11 do 19 punktów kontrolnych. Rozdanie map nastąpi podczas odprawy startowej na starcie rajdu, odprawa planowana jest na godzinę 10:20. Limity  czasu dla poszczególnych tras (5 godzin 30 minut dla trasy Rekreacyjnej, 6 godzin 30 minut dla trasy Mega) będą  liczone od wydania komendy „Start” przez organizatorów. Jeżeli więc na przykład z powodu dużej frekwencji start się opóźni o kilka minut, nie wpłynie to na skrócenie czasu na przejechanie trasy.

Mapy będą zawierać oznaczone odcinki dróg, po których poruszanie się podczas rajdu jest zakazane pod karą dyskwalifikacji. Obszary te będą posiadały znaki „X” naniesione na zabronionym odcinku drogi, natomiast symbol ") ("oznacza miejsca w którym można takie zakazane odcinki dróg przeciąć. Wyłączone obszary to wąskie i ruchliwe fragmenty drogi wojewódzkiej 710 i krajowej 71, a także obszar ścisłego centrum Konstantynowa Łódzkiego. Niezależnie od tego, prosimy o zachowanie wzmożonej ostrożności przy przekraczaniu drogi wojewódzkiej nr 710 oraz drogi krajowej 71, w szczególności przy wyjeździe i powrocie do bazy. Jednocześnie przypominamy, iż rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy zobowiązani są stosować się do przepisów ruchu drogowego.

Jeżeli ktoś z zapisanych nie będzie mógł przybyć na rajd, prosimy o informację (na adres mailowy lub telefonicznie) - pomoże to nam oszacować liczbę nadwyżkowych map dla potencjalnych zainteresowanych a przede wszystkim bardziej efektywnie wykorzystać środki na świadczenia dla startujących. Nasze numery telefonów to 504 547 201 oraz 501 963 505, będą one również umieszczone na mapach, na wypadek gdyby była potrzeba skorzystania z nich na trasie.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz