czwartek, 18 września 2014

Komunikat startowy już dostępny

Publikujemy komunikat startowy.
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Dojazd

Baza rajdu w Ldzaniu-Talarze znajduje się ok. 5km na południe od Dobronia, przez który przebiega droga krajowa nr 14. Osada Dwa Młyny znajduje się po prawo, tuż po przejechaniu drugiego mostu na południowej odnodze rzeki Grabi, już po przejechaniu przez zabudowania wsi Ldzań.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych w sąsiedztwie Osady Dwa Młyny i pobliskiego stawu, dojeżdżających na rajd samochodami zachęcamy do parkowania nieco wcześniej, na ogólnodostępnych miejscach na terenie Ldzania, zgodnie z przepisami kodeksu drogowego. Możemy tu zasugerować na przykład miejsca na poboczach po obu stronach drogi Dobroń - Ldzań, leżące na odcinku biegnącym przez pola między odbiciem szutrowej drogi na Drzewociny a I mostem (na północnej odnodze Grabi) lub placyk pod nieczynnym GS-em za skrzyżowaniem z asfaltową drogą na Ślądkowice

Dojeżdżających z innych kierunków pragniemy poinformować że niedawno oddana do użytku droga S8 posiada zjazdy tylko przy skrzyżowaniach z z DW485 w Pawłówku, S14 koło Mogilna i z DK12 w Teodorach.
Istnieje również opcja dojazdu pociągiem do stacji Dobroń, oddalonej około 6km od bazy rajdu. Odjazd z Łodzi Kaliskiej pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej o  godzinie 8:58, dojazd do Dobronia o 9:27. Niestety po ostatnich korektach w rozkładach, w przypadku opcji podróży powrotnej pojawiła się luka między 16:49 a 20:21. Szczegóły na stronie pkp z rozkładami jazdy


Biuro zawodów, start i meta rajdu

Przy jednym ze stolików w barze przy Osadzie Dwa Młyny będzie znajdować się biuro zawodów, czynne od godziny 9.30. Tutaj uczestnicy będą dokonywać wszelkich formalności związanych ze startem w rajdzie (podpisanie oświadczenia, dokonanie opłaty startowej w wysokości 15 zł, otrzymanie pakietu startowego, wpisanie na listę startową itd.). Biuro zawodów będzie również metą rajdu (oznaczoną oczywiście na mapie). Przyjeżdżając na metę, uczestnik zwraca podpisaną kartę startową, po czym organizatorzy nanoszą osiągnięty czas i weryfikują potwierdzone punkty kontrolne. Po powrocie na metę uczestnik na podstawie kuponu otrzymanego w pakiecie startowym otrzyma posiłek w barze przy Osadzie Dwa Młyny.


Mapy, karty startowe, trasy

Uczestnicy będą korzystać z mapy turystycznej w formacie A3 w skali 1:50 000 wydawnictwa Compass.  Mapy będą zawierać naniesione punkty kontrolne z numerami od 1 do 18, będą również zawierać opisy i pytania do punktów kontrolnych. Startujący na trasie Rekreacyjnej zaliczają od 1 do 10 dowolnych punktów spośród 18, aby zostać sklasyfikowanym na trasie Mega należy potwierdzić od 11 do 18 punktów kontrolnych. Rozdanie map nastąpi podczas odprawy startowej na starcie rajdu, odprawa rozpoczyna się od godziny 10:20. Karty startowe, zawierające miejsce do wpisania odpowiedzi będących potwierdzeniami pobytu na punktach kontrolnych, będą natomiast rozdane w pakiecie startowym w momencie zapisów. Ilość map będzie ograniczona, w związku z czym dla osób które nie zapiszą się poprzez formularz zgłoszeniowy do 18.09.2014 do godziny 24.00 nie możemy zagwarantować dostępności map (aczkolwiek najprawdopodobniej będzie przygotowany niewielki zapas dla osób które zdecydują się na start w ostatniej chwili).
Zgodnie z przepisami, zabronione jest poruszanie się po drogach ekspresowych S8 i S14, dla podkreślenia na mapach odcinki te będą oznaczone znakami X. Można natomiast poruszać się po równoległych ogólnodostępnych odcinkach dróg serwisowych, na odcinku Barycz-Róża, odcinki te są pokazane na mapie. Mapa pokazuje również miejsca w których można przeciąć drogę S8, miejsca te będą oznaczone symbolami ") (" . Niezależnie od tego przypominamy, iż uczestnicy zobowiązani są stosować się do przepisów ruchu drogowego.

W kilku miejscach na trasie rajdu będzie można spotkać się z oznaczeniami w postaci strzałek. Informujemy, iż znakowania te dotyczą odbywającego się dzień później, 21 września, Rajdu MTB Jastrzębi Łaskich oraz przygotowaną z tej okazji trasą XC i nie mają związku z naszym rajdem. Nie należy się więc nimi zbytnio sugerować. Oczywiście nie wolno też tych oznaczeń w żaden sposób niszczyć czy zmieniać.


Jeżeli ktoś z zapisanych nie będzie mógł przybyć na rajd, prosimy o informację (na adres mailowy lub telefonicznie) - pomoże to nam oszacować liczbę nadwyżkowych map dla potencjalnych zainteresowanych a przede wszystkim bardziej efektywnie wykorzystać środki na świadczenia dla startujących. Nasze numery telefonów to 504 547 201 oraz 501 963 505, będą one również umieszczone na mapach, na wypadek gdyby była potrzeba skorzystania z nich na trasie.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz