czwartek, 24 maja 2018

Komunikat startowy

Opublikowaliśmy komunikat startowy, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Na liście startowej nieco ponad 180 osób. Zgodnie z zapowiedziami zamknęliśmy formularz zgłoszeniowy. Jeżeli ktoś zapomniał się zapisać to prosimy o kontakt mailowy - w miarę dostępności świadczeń (w szczególności map) będzie możliwe dopisanie się do listy po uzyskaniu od nas mailowego potwierdzenia.Dojazd

Zagroda Młynarska znajduje się w pobliżu drogi krajowej numer 72 ("stara" droga Łódź-Konin) na lewym brzegu rzeki Warty, w sąsiedztwie kompleksu boisk im. Włodzimierza Smolarka. Charakterystycznym elementem ją wyróżniającym są dwa zabytkowe wiatraki widoczne z daleka.
Uczestnicy dojeżdżający na start rajdu samochodem od strony Łodzi, Warszawy, Poddębic czy ronda w centrum Uniejowa po przejechaniu mostu na Warcie powinni jechać prosto, minąć zjazd w prawo pod kompleks Term Uniejów i po około 300 metrów skręcić w lewo w drogę z drogowskazem "Spycimierz", z której po chwili należy skręcić jeszcze raz w lewo (jakby wracając w kierunku rzeki Warty) w drogę z kostki - wzdłuż niej, aż do drogi prowadzącej wałem przeciwpowodziowym znajduje się kilka sporych parkingów, które na pewno pomieszczą samochody wszystkich uczestników rajdu. Żwirowy plac zaraz po skręcie z drogi na Spycimierz w sąsiedztwie boiska jest również parkingiem (poniżej mapka, źródło Open Street Maps).

Uczestnicy jadący z zachodu od strony Turku postępują w analogiczny sposób, należy jednak zależy, iż jadąc z zachodu będzie to druga droga z drogowskazem na Spycimierz, już po minięciu lasu po lewej strony DK72.
Sugerujemy aby korzystać z wyżej opisanych parkingów i do Zagrody Młynarskiej podjechać już rowerem (300-400m drogą  z kostki biegnącą wzdłuż parkingów i następnie na południe wzdłuż Warty) i nie podjeżdżać samochodami pod samą Zagrodę - w bezpośrednim sąsiedztwie Zagrody jest ograniczona liczba miejsc parkingowych i powinniśmy je zostawić dla pozostałych, "nierajdowych" gości Zagrody i znajdujących się w niej skansenu oraz karczmy.

Jadących od strony Łodzi uczulamy na remont nawierzchni i wahadłowy ruch na odcinkach drogi krajowej nr 72 na odcinku od Aleksandrowa Łódzkiego do Kucin - prosimy wziąć to pod uwagę przy planowaniu czasu dojazdu. Dla jadących od Warszawy najkorzystniejszym wariantem dojazdu wydaje się być dojazd A2 do węzła Wartkowice, a następnie drogami wojewódzkimi 703 i  469 do Uniejowa.
Dojazd koleją po likwidacji lokalnych linii osobowych na magistrali Zduńska Wola - Inowrocław jest dość mocnym wyzwaniem - najbliższe stacje to Łęczyca i Sieradz, obie ponad 30 km od Uniejowa.

Biuro zawodów, start i meta rajdu

Biuro zawodów będzie znajdować się na terenie Zagrody Młynarskiej w jej północno-zachodnim krańcu  (patrz mapka, źródło Open Street Map).
Znajduje się tam wiata, gdzie będzie biuro zawodów, w sąsiedztwie będzie też otwarta brama, prowadząca do biura. Prosimy o niewjeżdżanie do biura zawodów innymi wejściami/wjazdami na teren Zagrody!
Na terenie Zagrody w sąsiedztwie biura zostanie wyznaczona taśmami strefa, wyznaczająca granice, poza którymi zabroniona jest jazda na rowerach. Poruszanie się po pozostałej części zagrody (np. do sanitariatów, czy "stodoły" i sąsiadujących z nią wiat, gdzie po dojeździe na metę będzie wydawany catering możliwe jest tylko pieszo (dozwolone jest prowadzenie rowerów, ale w sposób nie niszczący alejek, trawników, czy oczywiście samych budynków - sama Zagroda jest skansenem, więc znajdujące się w niej budynki są zabytkowe).
Biuro będzie czynne od godziny 8.45. Tutaj uczestnicy będą dokonywać wszelkich formalności związanych ze startem w rajdzie (podpisanie oświadczenia, uiszczenie składki startowej w wysokości 30 zł, wpisanie na  listę startową, otrzymanie kart startowych itd.).  W związku ze spodziewaną dużą frekwencją, prosimy w miarę możliwości o wczesne przybycie do bazy rajdu. Aby usprawnić proces zapisów, planujemy uruchomić 2 stanowiska, z podziałem według pierwszej litery nazwiska uczestnika.
Biuro zawodów będzie również metą rajdu (oznaczoną oczywiście na mapie). Przyjeżdżając na metę (tylko i wyłącznie opisanym wyżej wjazdem), uczestnik zwraca podpisaną kartę startową, po czym organizatorzy nanoszą osiągnięty czas i weryfikują potwierdzone punkty kontrolne.
Po powrocie na metę uczestnik na podstawie kuponu otrzymanego w pakiecie startowym otrzyma ciepły posiłek. W bazie rajdu będzie można natomiast skorzystać z owoców, wody i słodkich przekąsek, będą też dostępne termosy z ciepłą wodą, będzie więc można przyrządzić sobie kawę czy herbatę.


Mapy i karty startowe

Uczestnicy będą korzystać z mapy turystycznej w formacie A3 w skali 1:60 000 wydawnictwa Compass. Ilość map będzie ograniczona, w związku z czym dla osób które nie zapisały się do dnia 23.05 i nie dostały potwierdzenia mailowego nie możemy zagwarantować dostępu do map - będą one osiągalne, jeśli zostaną jakieś po wydaniu zapisanym uczestnikom.  Mapy będą zawierać naniesione punkty kontrolne z numerami od 1 do 25 (zaliczenie każdego z tych PK jest punktowane 1 punktem przeliczeniowym), będą również zawierać opisy punktów kontrolnych (opisy będą również na kartach startowych).
Karty startowe będą wydrukowane na syntetycznym papierze, odpornym na wodę i rozdzieranie.
Wszystkie punkty wyposażone będą w perforatory. W przypadku gdy ktoś postronny zerwie kartkowy lampion i na punkcie kontrolnym brakowałoby perforatora, prosimy o wykonanie zdjęcia (jako udokumentowanie pobytu na punkcie) oraz o telefoniczny kontakt z nami.


Zasady rywalizacji

Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Mega należy zdobyć od 1 do 14 punktów przeliczeniowych (punkty można dowolnie wybrać spośród wszystkich 25).
Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Giga należy zdobyć od 15 do 25 punktów przeliczeniowych.

Rozdanie map nastąpi podczas odprawy startowej na starcie rajdu, odprawa planowana jest na godzinę 9:50. Limit czasu 8 godzin 30 minut będzie liczony od wydania komendy „Start” przez organizatorów. Jeżeli więc na przykład z powodu dużej frekwencji start się opóźni o kilka minut, nie wpłynie to na skrócenie czasu na przejechanie trasy.


Bezpieczeństwo

Przypominamy, że rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad poruszania się po lasach, poruszanie się po terenach prywatnych jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela terenu.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przekraczaniu drogi krajowej numer 72, a także w pobliżu Term, gdzie panuje wzmożony ruch samochodowy (dojazd na parking dla klientów Term). Droga biegnąca wałem wzdłuż Warty umożliwia bezkolizyjny przejazd pod mostem w ciągu drogi krajowej numer 72, prosimy w miarę możliwości o korzystanie z tego przejazdu. Po północnej stronie drogi krajowej można szykaną w lewo wjechać na wał przeciwpowodziowy, po którym biegnie droga ze szlakiem rowerowym - podczas tego manewru zalecamy zachować szczególną ostrożność, gdyż w tym miejscu przecinany jest dojazd z DK72 na parking pod Termami, gdzie dużo samochodów zjeżdża i wyjeżdża z parkingu.

Jeżeli ktoś z zapisanych nie będzie mógł przybyć na rajd, prosimy o informację (na adres mailowy lub telefonicznie) - pomoże to nam oszacować liczbę nadwyżkowych map dla potencjalnych zainteresowanych, a przede wszystkim bardziej efektywnie wykorzystać środki na świadczenia dla startujących. Nasze numery telefonów to 504 547 201 oraz 501 963 505, będą one również umieszczone na mapach, na wypadek gdyby była potrzeba skorzystania z nich na trasie.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz