środa, 20 września 2017

Komunikat startowy i ostatni dzwonek na zapisy

Zgodnie z poniedziałkową obietnicą publikujemy komunikat startowy . Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Na liście startowej już 180 zgłoszonych. Jeśli ktoś jeszcze się nie zapisał, a chciałby wystartować, to przypominamy iż formularz zgłoszeniowy będzie aktywny tylko do końca dzisiejszego dnia.Dojazd

Uczestnicy dojeżdżający na start rajdu samochodem będą mogli skorzystać z parkingu na terenie ośrodka rekreacyjnego Na Wyspie w oznaczonych taśmą miejscach, a także zgodnie z przepisami ruchu drogowego na poboczu wzdłuż mało uczęszczanej drogi Młodawin Górny-Rojków prowadzącej do gospodarstwa(patrz mapka poniżej). Podczas parkowania na terenie gospodarstwa prosimy o uwagę i rozwagę, ponieważ dużą część ośrodka zajmują stawy rozdzielone groblami.

Jadąc od strony Łodzi lub Warszawy a także z Wrocławia S8 najlepiej zjechać na węźle Zduńska Wola – Wschód i udać się w kierunku Marzenina i dalej przez Wygiełzów do Młodawina Górnego, gdzie skręcamy na południe w kierunku Rojkowa.  Jadących z południa i południowego wschodu, a także od drogi wojewódzkiej  481 Łask-Wieluń informujemy, że most na Grabi w Marzeninie jest już przejezdny dla samochodów, obowiązuje tam jednak ruch wahadłowy.

Dojazd koleją jest możliwy do stacji Zduńska Wola, skąd do bazy jest około 10 kilometrów (w optymalnym wariancie).


Biuro zawodów, start i meta rajdu

Biuro zawodów będzie znajdować się na terenie ośrodka rekreacyjnego „Na Wyspie”, położonego w południowej części Młodawina Górnego (patrz mapka, źródło Open Street Map)

Biuro będzie czynne od godziny 8.20. Tutaj uczestnicy będą dokonywać wszelkich formalności związanych ze startem w rajdzie (podpisanie oświadczenia, uiszczenie składki startowej w wysokości 30 zł, wpisanie na  listę startową, otrzymanie kart startowych itd.).  W związku ze spodziewaną dużą frekwencją, prosimy w miarę możliwości o wczesne przybycie do bazy rajdu. Aby usprawnić proces zapisów, planujemy uruchomić 2 stanowiska, z podziałem według pierwszej litery nazwiska uczestnika.

Biuro zawodów będzie również metą rajdu (oznaczoną oczywiście na mapie). Przyjeżdżając na metę, uczestnik zwraca podpisaną kartę startową, po czym organizatorzy nanoszą osiągnięty czas i weryfikują potwierdzone punkty kontrolne.
Po powrocie na metę uczestnik na podstawie kuponu otrzymanego w pakiecie startowym otrzyma ciepły posiłek. W bazie rajdu będzie można natomiast skorzystać z owoców, wody i słodkich przekąsek, będą też dostępne termosy z ciepłą wodą, będzie więc można przyrządzić sobie kawę czy herbatę.


Mapy i karty startowe

Uczestnicy będą korzystać z mapy turystycznej w formacie A3 w skali 1:55 000 wydawnictwa Compass. Ilość map będzie ograniczona, w związku z czym dla osób które nie zapisały się do dnia 20.09 i nie dostały potwierdzenia mailowego nie możemy zagwarantować dostępu do map - będą one osiągalne, jeśli zostaną jakieś po wydaniu zapisanym uczestnikom.  Mapy będą zawierać naniesione punkty kontrolne z numerami od 1 do 24 (zaliczenie każdego z tych PK jest punktowane 1 punktem przeliczeniowym), będą również zawierać opisy punktów kontrolnych (opisy będą również na kartach startowych).
Karty startowe będą wydrukowane na syntetycznym papierze, odpornym na wodę i rozdzieranie.
Wszystkie punkty wyposażone będą w perforatory. W przypadku gdy ktoś postronny zerwie kartkowy lampion i na punkcie kontrolnym brakowałoby perforatora, prosimy o wykonanie zdjęcia (jako udokumentowanie pobytu na punkcie) oraz o telefoniczny kontakt z nami. Obecna edycja jest pod tym względem edycją podwyższonego ryzyka z uwagi na znacznie podwyższoną w stosunku do średniej populację grzybiarzy odnotowaną w ostatnich dniach w terenie.


Zasady rywalizacji

Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Mega należy zdobyć od 1 do 12 punktów przeliczeniowych (punkty można dowolnie wybrać spośród wszystkich 24).
Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Giga należy zdobyć od 13 do 24 punktów przeliczeniowych.

Rozdanie map nastąpi podczas odprawy startowej na starcie rajdu, odprawa planowana jest na godzinę 9:20. Limit czasu 8 godzin będzie liczony od wydania komendy „Start” przez organizatorów. Jeżeli więc na przykład z powodu dużej frekwencji start się opóźni o kilka minut, nie wpłynie to na skrócenie czasu na przejechanie trasy.


Bezpieczeństwo

Przypominamy, że rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad poruszania się po lasach, poruszanie się po terenach prywatnych jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela terenu.
Na mapie znajdą się również obszary wyłączone z możliwości poruszania się po nich podczas rajdu – oznaczone szarą kratką bądź czerwonymi znakami „X” - poruszanie się po tych terenach jest  zabronione pod karą dyskwalifikacji. Takimi obszarami będzie na przykład droga ekspresowa S8, wzdłuż której możliwe będzie poruszanie się tylko po drogach serwisowych (położonych poza ogrodzeniem drogi) zaznaczonych na mapie, a przecinanie drogi jest możliwe tylko w zaznaczonych na mapie miejscach, czy też most kolejowy linii towarowej na Grabi, którym przekraczanie rzeki jest również zabronione (w tym drugim przypadku musiałby to być naprawdę mocno oryginalny wariant, bo trasę zbudowaliśmy tak, aby pokonywanie rzeki w tym miejscu było nieopłacalne).
Podkreślamy również, iż linia kolejowa Zduńska Wola – Herby Nowe jest częścią magistrali węglowej łączącej Śląsk z Pomorzem o dość dużym ruchu towarowym, prosimy więc o zachowanie wyjątkowej ostrożności przy przecinaniu jej.
Po ostatnich opadach deszczu rzeka Grabia dość znacznie wezbrała, zbliżając się na 12 cm do stanu ostrzegawczego (wg. wodowskazu z Łasku), prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy planowaniu rozmaitych skrótów.

Jeżeli ktoś z zapisanych nie będzie mógł przybyć na rajd, prosimy o informację (na adres mailowy lub telefonicznie) - pomoże to nam oszacować liczbę nadwyżkowych map dla potencjalnych zainteresowanych, a przede wszystkim bardziej efektywnie wykorzystać środki na świadczenia dla startujących. Nasze numery telefonów to 504 547 201 oraz 501 963 505, będą one również umieszczone na mapach, na wypadek gdyby była potrzeba skorzystania z nich na trasie.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz